توری مرغی

نصب توری مرغی

نصب توری مرغی با طناب

یکی از دغدغه‌ های اصلی افراد در نصب توری مرغی،‌ حفظ ایمنی در ارتفاعات می باشد. البته موضوعات دیگری مانند مدت زمان، کیفیت کار و هزینه نیز می‌ توانند جزو فاکتورهای مهم در این زمینه باشند. کار با طناب در ارتفاع باید به نحوی انجام شود که هیچ مشکلی برای…
ادامه مطلب
X