...

عایق های حرارتی

عایق های حرارتی جدید

عایق های حرارتی جدید و ویژگی های آنها

عایق های حرارتی چیست ؟ یکی از مهمترین مصالحی که در ساختمان سازی به کار می‌رود، عایق های حرارتی است. این عایق ها از انتقال حرارت محیطی به محیط  دیگر جلوگیری می‌کند به دلیل اینکه گرما به سمت مکان سرد حرکت می‌کند بهتر است که از عایق های حرارتی جدید…
ادامه مطلب
عایق های حرارتی

عایق های حرارتی چیست ؟

یکی از مهمترین مصالحی که در ساختمان سازی به کار می‌رود، عایق های حرارتی است. این عایق ها از انتقال حرارت محیطی به محیط دیگر جلوگیری می‌کند به دلیل اینکه گرما به سمت مکان سرد حرکت می‌کند بهتر است که از عایق های حرارتی استفاده کرد و همچنین باعث صرفه…
ادامه مطلب
X